Årsmøte

Årsmøte blir avholdt mandag 5. mars kl. 18 i lokalene til Vaulali Trailklubb.

Saksliste:

  1. Gjennomgang av årsmelding 2017
  2. Regnskap 2017
  3. Valg av leder og styremedlem
  4. Aktivitetskalender 2018
  5. Dugnadsarbeid 2018
  6. Eventuelt

Håper flest mulig kan komme. Alle er hjertelig velkomne, både medlemmer og ikke medlemmer.