Vi venter med medlemskontingent

I og med det har blitt innført nye droneregler i Norge og Europa vil det på kommende årsmøte bli tatt opp et forslag om å slå sammen Strand Modellfly Klubb og Ryfylke Modellfly Klubb. Vi kommer derfor ikke til å kreve noen innbetaling av medlemskontingent før årsmøtet har bestemt hva som skal skje videre med klubben. Årsmøtet vil bli onsdag 14. april. Mer informasjon kommer på et senere tidspunkt. Les mer om de nye dronereglene på www.nlf.no