Vi venter med medlemskontingent

I og med det har blitt innført nye droneregler i Norge og Europa vil det på kommende årsmøte bli tatt opp et forslag om å slå sammen Strand Modellfly Klubb og Ryfylke Modellfly Klubb. Vi kommer derfor ikke til å kreve noen innbetaling av medlemskontingent før årsmøtet har bestemt hva som skal skje videre med klubben. Årsmøtet vil bli onsdag 14. april. Mer informasjon kommer på et senere tidspunkt. Les mer om de nye dronereglene på www.nlf.no

Nye droneregler

Fra 1. januar 2021 kom det nye droneregler. Hovedpunktene er som følger:

– Modellfly blir nå regnet som drone
– Det er nye kategorier på droner
– Hovedregelen er at alle må registrere seg og merke alle fly/droner med ID
– De som er medlemmer av en modellflyklubb knyttet til Norges Luftsportsforbund (f.eks. Ryfylke Modellfly Klubb) flyr i Spesifikk kategori og trenger ikke å ta nettkurs.
– De som ikke er tilknyttet en modellflyklubb gjennom NLF (f.eks. Strand Modellfly Klubb) må ta nettkurs og eksamen på nett.
– Alle er pålagt å ha en ansvarsforsikring. Dette tilbyr ikke Strand Modellfly Klubb pr. dags dato.

Dette er bare hovedpunktene i endringene. Det er også forbehold i noen av disse hovedpunktene. Sett deg mer inn i de nye reglene her:

Informasjon fra NLF

Informasjon fra Luftfartstilsynet

Med tanke på hvor «strengt» regelverket er blitt vil vi anbefale alle som skal fly drone/modellfly om å registrere seg i en klubb som er tilknyttet Norges Luftsportforbund (NLF). Vi anbefaler å registrere deg som medlem i Ryfylke Modellfly Klubb dersom du ikke allerede er registrert i en annen klubb tilknyttet NLF. Dette kan du gjøre gjennom Norges Idrettsforbund. Bruk denne linken.