Hvordan bli medlem

Ønsker du medlemskap i Strand Modellfly Klubb, kan du ordne dette enkelt og greit:
Send personlige opplysninger som, navn, fødselsdato, adresse, telefon og e-postadresse til: mail@firstaid.no (Ronny Fjelde)
Deretter setter du inn aktuelt beløp på konto nr: 3205.30.22234
Kontigentsatser:
Ungdom (u/ 18 år): kr. 100,-
Senior medlem: kr. 150,-
Flyplass avgift: kr. 150,-
Familiemedlem: kr. 50,-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

D.v.s. at støttemedlemmer og andre som ikke bruker flyplassen så ofte betaler kr. 150,-
For familie, så betaler en person vanlig kontigent, mens hver av de andre medlemmene betaler kr. 50,- Kun en for hver familie trenger å betale flyplass avgift.
For aktive medlemmer som regelmessig benytter seg av flyplassen, så betaler en 150, – + 150,- = 300,-
Ungdom (u/18 år) slipper å betale flyplass avgift (er inkludert).
Ved innmelding etter 1/7 betales halv kontigentsats og ved innmelding i desember mnd. betales kontigent for neste år.

Husk å merk innbetalingen med: Medlemskontigent SMFK «årstall» + navn på eventuelle fam. medlemmer som en betaler for.