Takk for årsmøtet

Takk til alle som stilte opp på årsmøtet.

Det var mange gode diskusjoner. Noen av det som ble diskutert var:

  • Status på plenklippere. Vi har 2 gamle klippere. Disse trenger litt vedlikehold. Det vil bli kalt inn til en dugnad i april for å fikse disse opp. I fremtiden ønsker vi robotklipper. Dette må utredes mer, og kanskje kan vi få satt igang et prøveprosjekt. Problemer er tilgang til nok strøm. I og med at vi ikke har nettstrøm på flystripen må vi drive robotklipperen med solcelleanlegg.
  • Åpen dag 22. juni. Ryfylke Modellfly Klubb ønsker å holde en åpen dag sammen med oss. Dette har vi sagt ja til. Mer planlegging må til.
  • Ny logo. Den gamle logoen er ikke vektorisert og er vanskelig å bruke til trykk. Vi ønsker å lage en ny logo.

Nedenfor finner dere årsmøteprotokollen.